En leser bebreider oss i en e-post for å ha gitt avkall på vår selvpålagte misjon om å synliggjøre en ny kunstnerisk avantgarde her til lands. På grunn av leserens pågåenhet (det er ikke første gang han skriver til oss om kunstens emigrasjon fra kunstakademiene og de skattebetalte visningsstedene til en post-institusjonell landflyktighetstilstand), og på grunn av de forbløffende beskrivelsene av et nytt kunstverk han forsøker å tilvirke, har vi valgt å gjengi et resymé av hans siste henvendelse her:
Når det gjelder leserens kunstprosjekt er ambisjonen klar. Han ønsker å skape en ny vår for gamle håndverksteknikker og gjengrodde kulturlandskap, og det viser seg at han arbeider med en generativ språkmodell og et husdyr nedi kjelleren sin, som han vil mate med aktuelle sakprosautgivelser han har funnet i en uavhengig bokhandler på Tynset. Slå med ljå: bruk av håndredskap i blomstereng og annen slåttemark (2015), Atnavassdraget – fra tømmerfløtingens historie (2016), Vårt hellige overgrep: noen myter og fakta om dyreforsøk (2021), The evidence and the secrets of ancient bloomery ironmaking in Norway - with an extension (2013) og Kakejern (2016), er noen av titlene leseren nevner, og denne litteraturen vil han injisere i husdyret han har stående i en binge vedsiden av datamaskinen. Leseren gir utførlige beskrivelser av en kikkhullsoperasjon han skal iverksette i skallen på dyret, og som skal gi ham anledning til å studere hvordan språkmodellen best kan innstilles for å trenge gjennom dyrets animal-cerebrale immunforsvar og ramme hele dets proteinproduksjon med sakprosaen fra Tynset.
Målet er å mette dyret med håndverkslitteratur, og i parentes forteller leseren i e-posten at han vil ekstrahere deler av dyrets hjernemasse underveis i operasjonen og servere dette litterære råmaterialet som tartar, toppet med en egen sopp han har frembrakt i en fuktig del av atelieret på et lokalmatmarked der et spesielt maskin- og teknologihungrig klientell visstnok er å påtreffe, og som ifølge leseren drastisk har sendt befolkningstallet i distriktet i en nedadgående «dødsspiral», ettersom de ikke lenger har behov for små hender og mangfoldige årskull der ute på de automatiserte storgårdene sine. På sikt ønsker leseren å fostre en litterær husdyrbesetning som – ved å gjøre seg selv til mat – skal av-motorisere befolkningen, gjøre den mer fysisk aktiv og viril, og påskynde at den øker sin kopulasjonsfrekvens og dermed reverserer den gjengroingen av distriktene og kulturlandskapet som leseren uroer seg for.
Med språkmodellen vil han deretter flette rapportene fra arbeidet i verkstedet sammen med digitale brukeranmeldelser fra serveringen på matmarkedet, og omarbeide dette til et slags «bilde» som han senere vil stille ut i en liten monter i et hjørne av torget på Tolga, men stilt litt på skrå, slik at det blir like vanskelig som fristende å titte inn i monteren. Denne skråstillingen skal påtvinge tilskuerne en kikker-positur, ikke ulik den leseren selv inntar når han «kikker dyret i kortene», som han skriver, og som, hvis utført korrekt, vil gjøre tilskueren mer eksponert og ytterligere mottakelig for nye kunstuttrykk. Kort sagt er det et krybbe-aktig tablå leseren har dandert inne i monteren. Det er et motiv som ved selvsyn vil kunne utløse det litterære stoffet fra tartaren og dermed forårsake en gjenkjennelses-euforisk sanseopplevelse – «en åpenbaring eller freudiansk «etterpåhet», om du vil» – som vil kunne nedfelle nye, synaptiske broer mellom reseptorer for vellyst og avdelinger for muskelminne og redskapshåndtering inne i hjernen på tilskueren, hvorpå vedkommende umiddelbart etterpå vil haste av gårde til avsidesliggende utmarksområder for å rydde gras og ugras med rent kroppsarbeid. Det er dette performative aspektet leseren forsøker å fremheve i en søknad om regionale kunstprosjektmidler som han nå arbeider med og som redaksjonen kanskje vil ta en kikk på før han trykker send?
I et tilsvar har vi kommet med flere påpekninger, spørsmål og forslag til utbedringer av leserens prosjektbeskrivelse. Men tilsvaret står foreløpig ubesvart, og vi kan derfor ikke annet enn å ønske leseren lykke til med søknaden og monteren i Tolga! Dessuten er vi glade for å meddele at vi akter å vende tilbake med flere anskuelser og kunsttanker her på våre nettsider i nærmeste fremtid.

De seks videoene i denne utstillingen vises på skjermer som henger på stillaser, som på en byggeplass. I én av videoene ser vi forfatteren og akademikeren Sayak Valencia, hun er hjemme hos seg selv og leser et beat-aktig dikt om Tijuana fra sin egen bok Gore Capitalism. Videoen forflytter seg snart fra hjemmet og ut på biltur. Bilder av byen glir forbi, mens Valencias stemme blir til voice-over. Påstanden hennes er at kapitalismen i Tijuana har sluttet å produsere ting, istedenfor omsetter den drap og fremvisninger av ekstravagant, splatter-aktig vold. Denne gørr-estetikken er sjokkerende og fascinerende i all sin brutalitet, og teorien impliserer at den mexicanske økonomien og maktutøvelsen er særdeles visuell. Ifølge Valencia er brutaliteten dessuten overalt og nærmest monoton og kjedelig i all sin hverdagslighet. Mot bakteppet av spektakulær vold beskriver hun Tijuanas skjebne som en endestasjon og transittby for grensekryssing, den er et høl som ikke er tomt, der nye og gamle ideer, aggressivitet, musikk, utnyttelse, nytelse, seksualitet, brytes mot hverandre. «This is Tijuana» messer Valencia, mens filmen og bilen ruller videre.
Hvis det stemmer at Mexicos økonomi er så til de grader visuell, kan det være mulig å dytte den i en annen retning ved å vise frem andre bilder på nye måter. Det er kanskje denne ideen Eliassen illustrerer med skjermene og stillasene sine. I utstillingen blir videoene til en slags byggeklosser, bilder man kan gå inn og ut av og sette sammen på egen hånd. Denne egenrådigheten preger dessuten menneskene hun intervjuer i de andre videoene. Noen har skapt seg egne enklaver av selvstyre utenfor byene, de har bevæpnet og uniformert seg. Eliassen lar dem fortelle om hva de har sett og opplevd, om hva de tenker, helt banale, dagligdagse ting. I skyggen av statens nære sammenbrudd har menneskene tatt sakene i egne hender, de er ikke viljeløse, slakteklare ofre for brutalitet og korrupsjon, men lever slike alminnelige liv som den spektakulære økonomien forsøker å nekte dem.

For krakilske kritikere som meg selv er det fristende å betrakte formidlingen av Nasjonalmuseets utstilling Thorvald Hellesen. Kubistisk pioner, som en ukritisk reproduksjon av den kunstnermyten et knippe kunstsamlere og deres støttespillere forsøker å fabrikkere om Thorvald Hellesen og mottakelsen av kunsten hans i Norge i mellomkrigstiden. Hellesen-myten består hovedsakelig av to påstander: 1) at kunstneren pleide sosial omgang med Picasso, Braque og den kunstneriske ‘avantgarden’ i Paris, og 2) at kritikerne her hjemme slaktet og nærmest kjeppjaget Hellesen ut av landet i 1919, og sørget for at han aldri stilte ut i Norge igjen. Dagens relansering av Hellesen skal rette opp i kritikernes historiske feilvurderinger og gi maleriene den verdien de fortjener!
Men i all hovedsak, og for en stakket stund, kom Hellesen i kontakt med det parisiske kunstlivet gjennom ekteskapet med Hélène Perdriat, som hadde gode forbindelser i den franske sosieteten, og som etterhvert ble kjent med kunstneren Fernand Léger. Dessuten omtalte de aller fleste norske kritikerne Hellesens bilder i relativt høflige, men noe likegyldige vendinger. Kun én av de over ti publiserte avisomtalene kan betegnes som slakt. Snarere blir Hellesen berømmet for god smak. Han beskrives som en stor kolorist og at han oppnådde resultater av «betydelig interesse.» Samtidig påpeker kritikerne at flere av Hellesens senere malerier manglet egenart. Disse bildene beskrives som pertentlige, sirlige og kalkulert, men uten det kaotiske og overskridende som kritikerne fant i maleriene til de andre, «store» kubistene.
Fortellingen om Hellesen og de ondsinnede kritikerne har likevel blitt fortalt helt siden kunsthistoriker Steinar Gjessing etablerte myten med sin ‘gjenoppdagelse’ av Hellesen i en artikkel i Kunst og kultur i 1981. Og i anledning dagens utstilling på Nasjonalmuseet har journalister, skribenter, museumsdirektører, kunsthistorikere og anmeldere gladelig og gjerne ordrett kastet seg på fortellingen. Denne ukritiske bejaelsen av Hellesen-myten vitner om slike fortellingers forførende kraft. I tillegg leser jeg myten som uttrykk for en skadefro hevngjerrighet, og som en innbilt folkelig revansje over den pretensiøse kritikerens belærende smaksdommer: “Endelig kan vi sette disse bedrevitende gubbene på plass!” Men hevnen er misforstått og feiladressert. Ideelt sett pleier kritikeren ingen andre enn sine egne interesser. Uten spisskompetanse på det brede spekteret av teknikker og kunstnerskap hen kritiserer, plumper kritikeren ut med sine personlige preferanser, finurlige innfall og estetiske kjepphester. Kritikeren skriver for å skaffe seg selv et rykte og et navn, og det er i kraft av denne ukyndige egoismen at kritikeren kan fungere som en representant for publikum og det brede fellesskapets deltakelse i vurderingen av kunst. Så klart kan kritikken sette en viss dagsorden, men det er tross alt private velgjørere, samlere og kunstinstitusjoner som finansierer og gir kunstneren nye oppdrag. Kun fire år senere, på bestilling av Eivind Eckbo i 1923vendte Hellesen tilbake til Oslo for å dekorere Sjøfartsbygningen, og senere for å farge Oslotrikkene blå, i 1930.
Påskuddet om kritikernes ubehøvlede slakt er hendig fordi det umyndiggjør den estetiske vurderingen av kunsten. Vi får høre at Hellesens kubistiske formspråk var så avansert og radikalt, så fremmed, at kritikerne ikke klarte å gjenkjenne maleriene som kunst. Dermed får vi en fortelling med helter og skurker, der kritikerne har frarøvet oss Hellesen og forhindret kubismens utfoldelse i Norge, mens Eckbo og de andre modige samlerne – som forstod seg på kubismen – reddet bildene og skjenket dem til oss. Denne fortellingen etablerer et likhetsforhold mellom bildenes avanserte uttrykk og et sosialt hierarki. Det vi blir bedt om er å vise takknemlighet for samlernes vidsyn. Hellesen ligner derfor i større grad på de europeiske hoffmalerene, som lagde portrett og historiemalerier på bestilling – det vil si bilder som følger bestemte regler for å fremstille og representere de velstående, deres makt og fortreffelighet – enn på malerne av det moderne liv. Dette er også de samtidige kritikernes argument. I avisen Tidens Tegn (30.10.1919) hevder Pola Gauguin at bildene ikke tilfører norsk kunst noen revolusjon, han ser dem ikke som uhørt merkelige og fremmedartede, men altfor “dannet og soignert”. Gauguin beskriver bildene som et “beregningsspill av farver og tegn.”
Hellesen behersker kubismens formspråk, men bildene hans forteller oss ikke noe nytt om det moderne og kaotiske livet. I motsetning til Lègers samtidige maskinmalerier, som er befolket av anonyme mennesker, arbeidere og mekanikere, er det ingen figurer, ingen representanter for de fremvoksende folkemassene, i Hellesens malerier av den moderne byen anno 1919. Bildenes sylindre og kuber fremstiller byen som en slags maskin, men foruten enkelte rør som stikker utover eller borer seg inn i bildene, er det ikke tilstrekkelig rytme mellom bånd og farger i maleriene. Bildenes former og fasonger er klart atskilte, de ser ikke ut som sammenkoblede, bevegelige maskiner. Uten spor av den menneskelige håndens feilbarlighet, virker bildene å være presist utført med passer og linjal. Istedenfor å fremstille byen som en fremmed maskin, ligner de mekaniske bildene noe en maskin kunne ha skapt. Spesielt i Hellesens hvite by-malerier oppfører fargene seg temmet og disiplinert. Fargene blør aldri utover sine tildelte plasser, de er uten nyanser og teksturer, som om kunstneren pliktoppfyllende arbeidet med en kubistisk fargeleggingsbok.
Fremstillingen av byen som fragmentert, men opplyst, avgrenset og oversiktlig, slekter på Le Corbusiers samtidige drøm om å rasere og gjenoppbygge deler av Paris i vakre og distinkt avgrensede høyblokker, hans såkalte bomaskiner, som skulle sørge for bedre hygiene og håndhevelse av lov og orden. Bomaskinen er en disiplinert og disiplinerende arkitektur. Den atskiller befolkningen og forhindrer at de tyter utover og befatter seg med aktiviteter, mennesker og ideer som ikke sømmer seg for deres sosiale stand. Myten om Hellesen følger dette eksklusive programmet, den befaler publikum å bli ved sin lest og ikke blande seg inn i slike estetiske anliggender som de ikke har greie på.

Disse interiørmaleriene er ‘øyeblikksbilder’ fra en småbarnsfamilies strev med å vaske, rydde og organisere alle tingene de stadig kjøper seg. Med sitt realistiske motiv, lyse farger, malingsklatter og andre markører for hurtige maleteknikker, ligner bildene den nordiske nesten-impresjonismen fra overgangen til 1900-tallet. Utstillingens største bilde, Afternoon in the living room (150 x 199 cm) har et fint fargespill. Det viser et salongbord i teak, en vaskebalje i plast, et oransje og et burgunderrødt plagg, grønne planter, en bokhylle med røde bøker som harmonerer med sokkene på sofaen. Alt sammen badet i et hvitt lys.
Maleriet er kunstnerens tilforlatelig sukk over hverdagens småproblemer, og hans poetiske sensibilitet for de komposisjonsmulighetene rotingen etterlater seg. I likhet med de nordiske nesten-impresjonistene forsøker Sundin å feste en impression til lerretet, men som dem vil han ikke helt befri seg helt fra realismens krav om å gjengi virkelighetens farger, linjer og perspektiv «korrekt». Bildet er befolket av svært mange gjenstander og sirlige detaljer. Det blålige, gråhvite lyset kjennes mekanisk; maleriet «puster» ikke, det ser ut som noe et kamera har sett. Fordi vi er så vant til å betrakte slike nesten-impresjonistiske bilder som malerier, blir det fotografiske forelegget imidlertid kamuflert. Maleriet tilslører at det er en kopi av et fotografi. Dette gjør ikke bildet mindre pent å se på, men den tilslørte kopieringen svekker rotets troverdighet.
«Haarr & Hurum» er én av vårens mange utstillinger som dreier seg om tosomhet. I hvert sitt rom viser kunstnerne egne akvareller, ett rom viser bilder de har malt sammen. Malerienes glade akvarellfarger står imidlertid litt i veien for å se på dem. Man antar at de dreier seg om noe lett og harmonisk, og det er fort gjort å la seg rive med og «feire» utstillingen som om den ikke har noe mer å fortelle oss. På en annen side er flere av Hurums figurer malt med svært tynne, nesten gjennomsiktige malingslag, de ligner gjengangere, eller noen som er i ferd med å forvitre. I tillegg til de harmoniske fargene har utstillingen flere ting på gang.
I det store samarbeidsmaleriet med samme tittel som utstillingen, står kunstnernes navn i hver sin ende av bildet, som brikker i et brettspill. Øverst og opp ned står «Hurum», i blå velpleide bokstaver. Navnet kan når som helst renne nedover maleriets myke rytmer mellom åpne gule felter, røde bobler, duse rosa blader, flettverket av grønt og de små pyttene og elvene av blått. Nederst står «Haarr», med mørkere lilla dammer omkring. Papiret har krøllet seg av væskemengden her nede. Å uttale «Haarr» er å harke og hvese. Navnet er skrevet i kantete røde bokstaver. En blåfarge har blandet seg inn og skamfert deler av H-en. R-ene består av flere linjer, de er «dobbelteksponert», som om de skal rulles på. Den siste R-en er mindre enn de andre bokstavene og mer gjennomsiktig. Tett opptil bildekanten og nesten på vei ut av maleriet antyder den hvisking: «Haarr-r-r-r-r…»
Uttalen skaper en forbindelse til en roman og et annet møte mellom to mennesker i et annet vått landskap, når den stormannsgale Kurtz hvisker «The horror…! The horror…!» ved reisens slutt i romanen Heart of Darkness. I boken har Kurtz slått seg opp blant de innfødte langt inne i jungelen i Kongo. I maleriet, og i likhet med Kurtz, har deler av “Haarr” gone native – bokstavene har blandet seg med de andre fargene og navnet går delvis i ett med overflaten. Denne innblandingen, navnene som spillebrikker i hver sin ende av maleriet, i tillegg til de rytmiske vekslingene mellom utflytende, men likevel avgrensede fargefelter, dramatiserer en spenning mellom begjæret etter å nærme seg den andre, og om nødvendigheten av å holde stand og ikke bli slukt opp.

«Ha en relasjon til Kunsthøgskolen i Oslo og lag en kort video om speil» stod det kanskje i e-posten de 19 kunstnere som deltar på utstillingen The Art of Mirrors en dag fant i innboksen. Resultatet er 19 videoer som projiseres «back to back» på et lerret i et mørkt rom. Utstillingen later til å være inspirert av litteraturens virkelighetsroman. Speil er en gammel metafor for realisme, mens kunstnerens bransjekolleger og omgangskrets er materialet virkelighetsromanen er laget av.
For ikke lenge siden var slike kunstnerskuer overalt; i dag ser vi dem kun i førjulstider og på Høstutstillingen. Kunstnerskuet har veket plass for soloutstillingen. Men siste nytt er par-utstillingen, en variant som bare denne uken kan ses på Galleri Riis, LNM, Astrup Fearnley, BO og Oslo kunstforening, for å nevne noen. Ikke minst er tosomhet en samarbeidsform Pute og lorgnett benytter seg av. I neste kritikk skal vi se nærmere på én av disse par-utstillingene, og spørsmålet er om denne utstillingsformen vil holde seg monogam, eller om The Art of Mirrors’ mange partnere og anlegg for dramatikk, misforståelser og fellesskap frister med større spenning.
Kjære lesere. Mens snøen faller og blir til våt slaps, har vi gjort et hamskifte. Nettsiden har fått et nytt design, med flere funksjoner, lys- og mørkmodus, og et arkiv. Vi har fått en større tegning som tydelig plasserer tekstene våre i et fiktivt univers. Vi befinner oss på en strand, noen spiser, noen telter, figurene ser på ting, det er et landskap for dagdrømmer.
Vi har fortsatt ingen bilder av utstillinger. Hensikten er å gi oss selv et større albuerom. Fiksjonen skaper avstand til virkeligheten og kan befri oss fra samtidens vurderingsskjemaer som krever at kunsten opererer i det Godes tjeneste. Men hva er all denne godheten, om ikke en harmoniserende konservatisme? Ved å arbeide i et fiktivt landskap kan vi konsentrere oss om kunsten som oppfinnelser av nye måter å gjøre ting synlige på, det handler om å forestille seg, å klekke ut en ny tanke. Designet har en ny skrifttype som gjør tekstene mer leservennlige. Det er klart for en ny vår.

I et annet hjørne av internett, på Document.nos egen videokanal, sitter Paul Grøtvedt og snakker om sin nye bok, Hvor er det blitt av kunstens sanselige skjønnhet?. Boken skal flette forfatterens kunsthistoriske fabuleringer sammen med personlige anekdoter, og det kunne vært spennende å lese om Grøtvedts standhaftige skrivegjerning, og hvordan han i snart 40 år har skrevet bitre artikler om kunst han virkelig ikke liker. Likevel, og etter videoen å dømme, er det nok de hjemmesnekrede passasjene med konspiratorisk kunstprat, ispedd enkelte klarsynte tanker, som dominerer i boken, og som anser samtidskunsten for en slags nikkedukke å være, som en ond fører har ledet inn i en trist og ikke-vakker tilstand.
Dette dukkemotivet er tydelig uttalt i videoen. En tittelsekvens viser «DocTV» i røde bokstaver med et illevarslende svart omriss. I bildet sitter Grøtvedt og bokens redaktør, og bak dem ser vi to greske søyler foran en beige marmorimiterende vegg. I midten henger omslaget til Grøtvedts nye bok i en forgylt ramme, som et bilde. Kledd helt i svart, og fordi studio Doc-TV ikke har investert i sminke eller glødelamper ser de to noe blodfattige ut. De svartkledde kroppene ligner pappfigurer, og det er kun hodene deres som har liv i seg. Men det virtuelle bakgrunnsbildet gjør at figurene flimrer ut og inn av tempelet de sitter i. Bakgrunnsbildet minimerer dybdevirkninger, ansiktene ser ut som masker, og under én av deres høyttravende diskusjoner, om kunstens akademiske og teoretiske fangenskap «hinsides normaliteten», senker kameraet seg langsomt nedover slik at våre to modige protagonister stiger oppover, som en dramatisering av tankenes luftige svev, mot nye høyder, estetisk skjønnhet og hardt tilkjempede årsakssammenhenger, på jakt etter dukkeføreren der oppe på Olympos et sted.

Det store problemet med norsk kunst er den statlige finansieringen av den. Fordi ingen andre enn det offentlige vil investere i kunsten blir skattebetalerne og staten mistenksomme og frykter at det de betaler for ikke er mye verdt. Kulturrådet er denne frykten og mistankens institusjon, og gjennom intrikate, kunstfaglige søknadsprosesser, forsøker kulturbyråkratiet å verne offentligheten mot dårlige investeringer og slett arbeid. Søknadsprosessen beroliger og forsikrer befolkningen. Den tilfører investeringene et vitenskapelig skinn, og later som det er mulig å vurdere hva som blir bra allerede før kunsten er laget. Slik blir kunsten ikke bare underlagt byråkratiets sinnrike kriterier for kvalitet, men fordi utvelgelsen foregår i forkant av produksjonen sørger den offentlige finansieringen for å forflate og standardisere alt som blir laget og vist.
På grunn av søknadsprosessens kultivering av en slags offentlig sanksjonert statskunst, har flere begynt å fatte mistanke om Kulturrådets tildelinger. Til tross for det kunstfaglige vernet siver usikkerheten inn, og byråkratiets kvalitetskriterier suppleres derfor stadig med nye og politiske ambisjoner. Fra høyre kommer krav om egeninntjening, publikumstall, entreprenørskap, verdighet og oppbyggelig innhold, mens sosiale hensyn, krav om honorarer, mangfold og integrering, at barn og unge skal få Store Kunstopplevelser med universell utforming over hele landet, infiltrerer søknadsprosessene fra venstre. Dernest kommer søkere som mener det nå er deres tur, enten for lang og tro tjeneste eller fordi de er unge og sultne og trenger etableringsmidler. På toppen sitter Kulturrådets faglige ekspertkomiteer og leser søknadstekster grundig og pliktoppfyllende. Men i alle tilfellene der søkerne tilfredsstiller kriteriene i like stor grad, overlates vurderingen til komiteens smak, og smaken er alltid sosialt og kulturelt bestemt.
En konsekvens av kulturbyråkratiets forsøk på å utrydde mistenksomhet er derfor, så klart, en voldsom oppblomstring av mistanke: At hen fikk penger fordi ditt og datt; at noen fikk avslag grunnet småbrunt tankegods og at andre karret til seg midler på grunn av hudfarge og etnisitet. I kvalitetsvurderingens vakuum er det hevngjerrighet som gjelder og løsningen på problemet er like enkel som den er upopulær: Istedenfor kunstfaglige vurderinger skal den offentlige finansieringen styres av tilfeldigheter. Ingen skal fylle ut skjemaer, men kun vise sine kunstneriske idéer på et lite ark. Komiteene skal heretter ikke gjøre noe annet enn å sile ut ideer som er og ikke er kunstneriske, og dette arbeidet er enkelt nok, fordi alle kan gjenkjenne kunst som en særegen måte å virke på, en logikk om du vil, som kunstobjektene benytter for å fremstille noe kjent i en ny og fremmed form. Deretter skal komiteene tre av og overlate utvelgelsen til en Lotterimaskin.
Ved å avsette det utesende kulturbyråkratiet og omgjøre de store lokalene deres til en stor åpen scene med en prangende Lotterimaskin, vil offentlighetens innbilte vern mot dårlig kunst forsvinne. Men avskaffelsen av de faglige komiteene er en avvisning av offentlighetens gjerrige mistenksomhet. Lotteriet innrømmer at vi på forhånd ikke vet hva som blir vellykket, og det tvinger alle som uroer seg for statens investeringer til å oppsøke og se kunsten på egenhånd. Lotterimaskinen omdirigerer antagonismen og frustrasjonen som i dag kanaliseres mot byråkratiet, og slipper energien løs i utstillingene, i kunsten og i mottakelsen av den. Ingen vil lenger føle seg mislykket eller faglig kansellert, ingen vil surmule eller håne systemet som en stønadsordning forkledd i kulturpolitikk. Uavhengig av estetisk form, av sosial bakgrunn og andre tenkelige variabler, skal alle få sine ideer likt vurdert, fordi det nå er maskinen og tilfeldighetene som bestemmer. Maskinen forvandler søknadsbehandlingen til tiden det tar for den vesle lotteriballen å reise fra maskinens gjennomsiktige indre, trillende forbi søkerne og tilskuernes åndeløse spenning, fortvilelse, håp og glede, og til sin endelig oppstillingsplass i en liten skål foran på scenen, som er lik et veritabelt tildelingsbrev, umiddelbart synlig slik at alle kan se.

Disse fotografiene ligner dobbelteksponeringer, og viser to figurer som overlapper og låner hverandres former og teksturer. Den ene figuren er i farger og tilhører en instagrammer fra NYC kalt “MegSuperstarPrincess”, de andre er svart/hvitt portretter av leger, psykologer, yogainstruktører og andre ansatte på en grotesk kostbar avrusningsklinikk i Sveits. I ett av disse Frankenstein-aktige fotografiene stikker øyet til en blond psykolog ut av nesa til Meg; neseborene hans perforerer de rosa leppene hennes, og kjeven hennes spenner over hans Colgate-glis. Hun har sminket og dollet seg opp, og poserer med hodet på skakke liksom foran et speil på klubben klokken 04:45. Infiltrert i psykologens sunne, friske ansikt later hennes til å sige sammen, og denne sammensynkningen forsterkes av en bue av svart hår og glitrende kjolebiter som skaper en bevegelse nedover, som en metafor for å smelte og gå til grunne i en pøl.
Psykolog og pasient hjemsøker hverandre, bildene vitner om sterk transferens. Avhengighet har ført Meg hit, og luksuspsykologen avhenger av pengene hennes. De sammenvevde figurene er investert i en oppfiffing av scenen for avhengighet, og forsøker å pakke gjentakelsestvangen inn i en dyr, nitrist glamour. Fotografiene borger ingen intensjoner om å skjule eller sukre denne dekadensen, ved for eksempel å fremføre en kritikk av nyliberalisme og privatisering av helsetjenester. Eksklusivt installert i galleriet viser bildene grellheten freidig og derfor sannere frem.

På et utested, i etterkant av en runde med utstillingsåpninger i Kvadraturen og mens jeg befant meg i en ivrig diskusjon om hvem som blir ny direktør på Nasjonalmuseet og hvilke strategier vi selv straks ville implementere om det var én av oss som skulle overta jobben – kaste ut de kongelige kjolene, avsette kommunikasjonsavdelingen, iverksette et fullstendig og umiddelbart opphør av publikumsfrieri – ble jeg sent torsdag kveld overrumplet av en samvittighetsfull leser som ville fortelle meg et par alvorsord i anledning vår siste tekst om utstillingen ‘Searchin’ for a good time’ på Podium forrige fredag: «Du vet at [uhørlig] er helt ut! [støy] døvt og oppbrukt [glugg, glugg, glugg] altså ti år gammelt??», sa han og forsvant i det slapsete regnet utenfor før jeg rakk å spørre hva det egentlig var han siktet til.
Var det Podium-utstillingens rus-romantiske fashion goth-estetikk, som en nostalgisk vending mot Oslos kunstnerdrevne galleriscene anno 2013, han hadde i tankene, og som så ofte dreide seg om å røyke inne i galleriet omgitt av store kvanta uttrykk, masseproduserte ting og spor av kroppsvæsker, kreert av testo-bekreftende brorskap en gang i metoo-emneknaggens førtid som i dag kanskje kvier seg for å huske for mye og som har beveget seg mot mer minimale og intrikate (post/neo-) konsepter eller tandre motiver, eller som simpelthen har forsvunnet fra kunstscenens overflate til faste stillinger i kulturbyråkratiets trygge favn?
Eller var Pute og lorgnetts seneste tekst noe så teit og ukult, liksom en form som hadde et kort og dumt blaff tidlig på 2010-tallet og som i altfor stor grad lignet en type liksom-snertne bekjennelser som skulle ha forduftet sammen med MySpace og blogspot.com og aldri gjenoppstått fra den såkalte bloggosfæren; et fragment-format kledd i en altfor utstudert, jålete og overarbeidet «pen» stil (gjerne på rim) som ikke tilførte den aktuelle kunsten mer verdi, men som kun var fordekte oppblåsninger av den såkalte kritikerens ego og høytidelige tanker om seg selv?
Lenge lå jeg og grunnet over disse problemstillingene. Det enkleste ville vært å avskrive kommentaren som useriøst fyllerør. «Jeg er da ingen trendnisse!», sa jeg til meg selv og husket et sitat som påstår at distanse til nåtiden er nødvendig for å kunne se det som er samtidig: «Those who are truly contemporary, who truly belong to their time, are those who neither perfectly coincide with it nor adjust themselves to its demands.», kan man si og trøste seg med. Det nytter ikke å lage noe som sklir inn i tidens ånd.
Likevel stakk det. Selv om man angivelig ikke vil delta på festen til de andre, er det sårt å ikke bli invitert. Men kanskje er den eneste løsningen å stelle med sitt, pusse sine lorgnetter og re opp med friske putetrekk, og notere hvert eneste likerklikk, hver bidige sidevisning, såvel som lesernes ertete kommentarer, som bekreftelser på at formatets kanskje ny-konservative (GULP!) og ludditt-aktige anfektelser like fullt kan artikulere et hittil slumrende fenomen. Den nevnte utstillingen kan kritiseres for å resirkulere en 10 år gammel estetikk, javel, ikke desto mindre vil jeg påstå at dens parasittisk-erotiske gnafsing på sosiale normer og anstendighet er kjærkomment.

Notearket var byttet ut med den plagsomt naive «Alt går bra»-plakaten i notestativet på det elektriske orgelet der en artist med kaotisk oransje hår og bind foran øynene klimpret i vei gjennom hele åpningskvelden de gangene hen ikke gurglet eller bar seg i en megafon i det mørke galleriet som mest av alt lignet et sørgelig naschspiel som for lenge siden har sluttet å være en fest. Til tross for en viss høhø-‘art bro’-rusromantikk var kveldens estetiske dyrkning av destruktivitet trivelig. En kort video, sannsynligvis fra en Batman-film, viste et nærbilde av et maskert ansikt i ferd med å ta et kannibalsk jafs av en anonym hals i sakte film og uendelige sløyfer igjen og igjen. Denne glefsende, siklende besettelsen satte en spiss på hele forestillingen som viste hvordan tvangen til å gjenta destruktive handlinger ofte kan være heftet med en masochistisk lyst. Slik begynner det nye kunståret. New year, new you!

Slow Dance er tittelen på et videoarbeid i denne utstillingen, og dessuten navnet på en danseteknikk jeg ble innviet i ifjor av en venn som mente jeg skremte vekk alle potensielle dansepartnere med mine hurtige, anmassende fakter som ifølge ham ikke var dans, men en slags oppjaget halsing etter musikkens raske beats. For å lokke til meg de andre måtte jeg fri meg fra taktens tvang og finne andre rytmer der inne i musikken som jeg skulle markere med langsomme, mer sensuelle vrikk og varsomme krusninger liksom bølgende fra tå til topp gjennom kroppen og tilbake igjen, sa han.
Det er slike bevegelsesmønstre utstillingen på Kunstnernes Hus dreier seg om. De fem-seks videoarbeidene er svært omsorgsfullt installert og viser et innhold som gjentar seg selv uten ekspressive avsporinger som bare etterlater et svakt håp om at noe kanskje kommer til å skje hvis vi titter litt til. En skulle tro slike selvsentrerte bevegelsesmønstre var kjedelige å se på, men faktisk sørger denne neglisjeringen av publikum for en potent tiltrekningskraft. Ved å utsette forløsningen opprettholdes en lavfrekvent spenning. Det er denne innadvendte sitringen som etterhvert øker betrakternes sanselige følsomhet og sender dem trippende rundt en endeløs kant.

Det gamle funksjonalistiske pissoaret nede i hjørnet av Stensparken er pusset opp og blitt til et temporært kunstverk som er stengt for publikum. Inngangen til det tidligere cruisingstedet er murt igjen. Dagens eventyrlystne menn må kravle over eller under veggene for å komme seg inn, og diskresjonen bygningens tidligere gjester antagelig verdsatte er kompromittert av et rødfarget lysshow. Kanskje tilfører belysningen og kravlingen et pirrende risikoelement, eller det gjør deg til en innbruddstyv og klovn. Oppussingen kan ses i sammenheng med strømlinjeformingen av offentlige rom: Sittebenker det ikke er mulig å legge seg på, flombelyste parkområder som forhindrer gråsoner og lyssky aktiviteter. På en finurlig måte har denne bevaringen av ‘skeiv kultur’ gjort cruisingen til en utilgjengelig museumsgjenstand, mens bygningens funksjonalistiske modus, arkitekturens regulering av uønsket atferd, er restaurert.

Kunst dreier seg i all hovedsak om konservering, og alle som bedømmer konserveringen er ikke kritikere, men konservatorer. De beskytter kulturen mot forandring. At kunst er konservering er lett å forstå når vi hører alle som hevder at kunsten «speiler samfunnet». Fordi de færreste ønsker seg uriktige speilbilder blir det avgjørende at kunsten er god. Derfor finnes det kun en liten glipe for å lage forvrengte refleksjoner som imidlertid er forbundet med en fare for at konservatorene ikke forstår eller kjenner sitt eget speilbilde igjen, og da er det stygt. For å si noe nytt er det derfor nødvendig å ta vare på og bygge de små forvrengningene nennsomt opp, og liksom leie kunstens konservatorer varsomt i hånden slik at de ikke snubler og faller og slår hodet mot et bilde eller en tanke som ikke er tilstrekkelig ferdig tygd.
I et forsøk på å frigjøre seg fra kunstnerens hånd har konservatorene funnet opp en målestokk. De håper målestokken skal strekke seg inn i fremtiden og trenge gjennom kunstverkene slik at kvaliteten trer tydelig frem. Men målestokken er avhengig av kvalitetsbegreper som ble formulert i går. Den kan forveksles med redskapet en taktfast slår i bakken når man er ute og spankulerer og ser med misbilligende øyne på noe som er ukjent. Målestokken forsøker å begrense formatet på objektet og gjøre det til det samme som refleksjonen som kan fortelle sannheten om oss selv, den måler opp en avstand som er et kutt og en beslutning om å tenke hit men ikke lenger. Istedenfor kan det være fordelaktig å nærme seg bildet uten til hensikt å avsløre eller identifisere det, men svinse lett og lidenskapelig rundt, la seg henføre av overflaten og noe som kanskje ligner en uvesentlig detalj, ta sats og fare av sted. Så knekk stokken! Fri deg fra bedømmelsens lenker, se på det fremmede bildet og se igjen!

In contrast to the sun outside, this show is ripe with gloomy rooms. What you encounter last in the exhibiton is the artist collective SIGNA's enclosure, where the sour grey floors begin to crack, making you wonder why this room was left in shambles, like a refugee center from which everyone suddenly has been expelled. This room contains the essence of humanity and the coldness of anxiety, and a lot of items. Like static traces of someone’s forgotten possession ready to be photographed and printed on vintage postcards, suffering from time and fear. A room in which loneliness follows you around. It is important to think of distance too, how everything is within proximity of each other yet abandoned, wounded and punished. It may take too long to learn how this place came to life. Not a single soul around but glossy heels, unmade beds, golden wigs, and used wedding dresses – what decay looks like.

Det er vanskelig å bestemme ansiktsuttrykket til den lille bronsefiguren som gjemmer seg bak stabelen med pizzaesker i hjørnet av Jan Freuchens utstilling. Fra innhugget i eskene å dømme har den lubne figuren tatt for seg i glupske jafs, og nå sitter den der med storgluggede øyne, et fårete smil og hendene presset mot ansiktet. Uttrykket er like deler bedagelig matkoma som skam og forferdelse. Ellers i galleriet finnes en grønn tavle med skriblerier, mens andre bronsefigurer sitter i tenksomme positurer oppå esker, bøker og møbler som gjerne hører klasserommet til. Altså kan ting tyde på at det var kunnskap i pizzaeskene som figuren så freidig har forsynt seg av. Kunnskapens pizza er kan hende mindre næringsrik enn et eple, spesielt når den som her er laget av brent leire. Det kan skape forstoppelse, problemer med svelget, en tørr smak i munnen og en snikende mistanke om at kunnskapen ikke var så spesiell likevel, at en skulle ha holdt litt tilbake, sett an situasjonen, snakket mer med de andre og ikke fråtset så fordømt grådig og risikert utvisningen av alle sammen fra tenkningens dagdrømmerier og frakoblede paradis…

Dagen derpå er den søtladne tisseduften i Podiums nye utstilling mildt enerverende. Omkring i galleriet står små juicepressere og resirkulerer en mørk, gylden væske. Foruten én av dem er alle disse fontenene dekket av et knudrete lag sand, mens sanden til den ene avkledde ligger igjen på gulvet, liksom noen har tråkket eller skumpet borti den i et distré hverdagsuhell. I tillegg til juicesildringen høres en dempet musikk. Musikken kommer fra høyttalere på bunnen av drikkeflasker og thermobegre. Vanligvis drikker man innholdet i en kopp med munnen; dette besørger den drikkende med en viss autonomi og kontroll. Men her har tingene byttet plass. Ørene kan ikke stenge musikken ute, og nesen kan ikke lukke seg. Som sanden på gulvet er kunstnerens tilstedeværelse i galleriet svært intim, uttrykket kan trenge inn overalt.

Det er ikke mye å se på i denne utstillingen som i hovedsak består av et hvit støy-aktig lydspor som gir inntrykk av å være ombord i et tog som ikke finnes, på vei til en ukjent destinasjon vi aldri kommer frem til. De susete toglydene er omsluttende, liksom en stor dyne; nå og da er den monotone støyen ispedd gnisninger mot skinnegangen, mekaniske lyder og fragmenter av konduktører som gir opplysninger til de reisende. Selvom det skjer veldig lite her kan man likevel bli reisesyk. Lydsporets illudering av den ubestemmelige togreisen får verden utenfor til å gli forbi, som et ensformig landskap i varsom forandring. Denne stillestående bevegelsen er en slags utsettelse av tid og rom, som en forlengelse av spenningen mellom avskjed og ankomst, et sted hvor det er mulig å gjøre opp regning, og tenke seg om.

Fredag kveld var det duket for storslått åpning av to nye soloutstillinger og en helt ny triennale på Munchmuseet i Oslo. Kvelden begynte med en to timer lang seanse av festtaler og pompøsiteter om Kunsten og den avtroppende direktørens fortreffelighet, før dronningen skulle åpne og se alle utstillingene selv, alene og før alle andre. Da dørene omsider åpnet for folk flest sklei vi oppover rulletrappene og begynte å se på kunst. Alt var imidlertid ikke som det skulle, og snart ble vår vesle gruppe omringet av nervøse sikkerhetsvakter som eskorterte oss dramatisk ut av galleriet.
Da jeg senere vasket hendene i servantene som reklamerer for firmaet som har laget dem, mens det flydass-aktige brølet fra nedtrekket bak meg fortsatt ga gjenklang i det grelt opplyste toalettområdet, fikk jeg tid til å reflektere over det kommunale museets knefall for småborgerlig ferniss, pomp og prakt. Det viste seg at situasjonen i galleriet likevel ikke var et resultat av ukorrekt titting eller annen vanærelse av kunsten. Vaktene ventet en VIP-gjest, og alle uvedkommende måtte ryddes vekk og helst innfinne seg i bygningens lavere etasjer.
Jeg fikk ikke sett mer kunst den kvelden. Istedenfor vendte jeg tilbake til museet og seminaret Hvem er maskinen?, neste dag. Her diskuterte Jack Halberstam, professor i kjønnsstudier, hvordan ny teknologi ofte reproduserer bestående tankegods og undertrykkende strukturer. Istedenfor å reparere det som allerede er ødelagt, viste Halberstam videoer av bygninger som raser sammen. Han tok til orde for en arkitektur som ikke bygger opp, men som lager propper i systemet slik at det kanskje bryter sammen. Denne oppløsende logikken gir mening, og jeg er svært interessert i en slik kritikk av identitet og forbilder man skal «identifisere» seg med, for å bli noen andre er så klart umulig. Slik kan en også kritisere en «identitet» som homoseksualitet, og istedenfor å styrke ‘homseidentiteten’ kan det være fristende å oppløse den. Hvis målet er å gjøre ulike seksuelle preferanser mindre betydningsfulle, hjelper det kanskje ikke å ‘komme ut av skapet’ eller gjøre andre ting som stadig bekrefter og pøser på med betydning.
Halberstams begrep om oppløsning fungerer som en kritikk av kunst og representasjoner. Men hva betyr egentlig en arkitektur som river ned og som ikke reparerer? Den ytterste formen for en slik destruksjon er krig og klimakatastrofer. Eller finnes det en type destruksjon som er god og barmhjertig? Jeg tror ikke Halberstam er en krigshisser. Samtidig er han svært opptatt av å løfte teorien ut av universitetet og omsette den til politikk. «We must» ditt og datt, sier han. Dette kravet til handling lammer imidlertid evnen til å tenke og forestille seg. Det pålegger kunsten og den skeive teorien umulige oppgaver, og fremstår snarere som en storslagen overdrivelse av kunstens kapasitet til å forandre verden. Hvis Pute og lorgnett har en oppgave er det denne: å stadig kritisere, oppløse og nedverdige slike forsøk på å gjøre kunst så altfor viktig.

På onsdag fortalte Aftenposten om noen som «mener at norsk anmelderi er for slapt». Hadde journalisten intervjuet Pute og lorgnett? Nei. Artikkelen dreier seg om Tidens ånd, en ny kulturavis med en langt mer seriøs og oppbyggelig agenda, og mye bedre økonomisk teft. Avisen er fullfinansiert av private midler, noe som er rimelig enestående blant mindre publikasjoner om kunst og kultur. I tillegg har avisen allerede to ansatte som kritiserer heiagjeng-mentalitet og anbefalingstyranni i norske anmeldelser. Den nye avisen skal ha «brodd», og Pute og lorgnett ser frem til å lese velbegrunnet kritikk.
I denne tidlige oppstartsfasen plages Tidens ånd imidlertid av tekstenes langhet. Nettsidens design kan endog leses som en beklagelse over slike redaksjonelle valg, ettersom alle tekstene er utstyrt med et slags skrolle-meter som formodentlig skal motivere og heie leseren frem. Disse snakkesalige tekstene kan ligne podcaster, hvilket på en annen side gir god uttelling i de mange intervjuene der folk glimter til med treffende stikk. For eksempel harselerer Becca Rothfeld, en amerikansk kritiker med «en sylskarp penn», om selvpromoterende skribenter som poserer offentlig for å gjøre seg interessante, «når god skriving fordrer at de som skal gjøre det [faktisk] lever ganske kjedelige liv.»
Ina Blom kommer også til orde. I et intervju om hennes nye bok, som låner tittel fra Bjarne Melgaards dødshus, trekker hun frem tekstene til Gary Indiana – en veldig vittig, spiss og homsete forfatter – som et eksempel på god litteratur; og istedenfor å omtale Blom som en «navngjeten-Blindern-foreleser», kunne man brukt et engelsk kallenavn for homsevenninder som jeg ikke skal skrive her. Poenget mitt er ikke å slenge rundt med nedlatende ord, det kunne bare vært en idé å behandle kulturen og intervjuobjektene med en mindre grad av ærbødig respekt. Avisens investering i nerdete spørsmål om kunst og kultur er sårt tiltrengt i vakuumet mellom Natt&dag og Subjekt. Men synliggjør ikke det pludrete ‘podcast-cum-tekst’-formatet en beundring for ‘de voksnes verden’ som fort kan bli tam?

Disse arkitekturtegningene av fantasifulle fengsler inne i romerske kjellerruiner med innviklede søyleganger og labyrintiske rom innenfor atter andre rom, er veldig spennende. Piranesi er en arkitekt med forkjærlighet for lenker, vinsjer og apparater som kan tjore folk fast og strekke dem hjelpeløst ut. Tegningene viser seksuelle elementer ved straff og tortur. Men utstillingen på Nasjonalmuseet er kun interessert i Piranesi som en inspirasjonskilde for modernistiske kunstnere og arkitekter, og den eneste erotikken her er en slags kunsthistorisk onani. Å måle all kunst mot modernismen er et stort problem. Slike utstillinger forsøker å oppdra publikum til å bli gode kunstelskere, hvis eneste kompetanse er plassering av kunst i stilistiske hierarkier. Denne sammenlignende kunsteleskeren har sin motpart i vinkjennerer som alltid spør seg: JAMEN, SMAKER DET CHABLIS? Men vi kan ikke stoppe her. En utstilling med respekt for seg selv, eller en utstilling med en idé, må gå flere steg lenger og bruke den stilistiske analysen til å formulere nye spørsmål. For eksempel: Hva betyr det at Piranesis sadomasochistiske kjellerinteriører er modell for Rem Koolhaas’ TV-tårn i Beijing?

På fredag var planen å publisere tredje og siste del i føljetongen om Bergen Assembly; om klubbkvelden «ATTAMA 2» på Østre og DJ-en Hexorcismos som ikke nødvendigvis lager musikk, men et slags heksete lydlandskap, kjørt og forvrengt gjennom ekkomaskiner og andre digitale hjelpemidler. Denne «musikken» hadde en filmatisk kvalitet, som om dansegulvet befant seg inne i prosessoren til en artifisiell intelligens; liksom et lydspor til DALL-Es bildegenererende prosess idet programmet var opptatt med å fremkalle et eksorsistisk ritual.
Sist torsdag var jeg imidlertid innkalt til årlig øvelse i Heimevernet, og jeg rakk ikke å skrive ferdig før jeg måtte møte til tjeneste. I løpet av denne militære langhelgen ble jeg istedenfor opptatt med å betrakte militæret som en stor estetisk operasjon, hvor alt avhenger av å vise frem materielle kapasiteter for seg selv og for fienden. Innad må den militære avdelingen ha kontroll på utstyr og personell, og gjerne stille dette opp på en stor åpen plass i strengt symmetriske rekker og rader, slik at tilstanden på alt fra skopuss og barbering, til teltplugger, kjøretøy og ammunisjon visuelt kan verifiseres. Alle formale avvik er feil som må utbedres. Denne strukturen marsjerer deretter fra oppstillingsplass og ut i felt, hvorpå befal og offiserer kontinuerlig gir ordre for å opprettholde avdelingens estetikk.
Den estetiske mobiliseringen har en avskrekkende effekt. Dess mer uniformert avdelingen opptrer, og jo raskere den evner å gjenvinne sine formale komposisjoner i møte med uforutsette hendelser, dess mindre fristende blir det å angripe den. Uniformeringen skaper og avgrenser i tillegg avdelingen som et fellesskap, og lar individene bli del av en større enhet. På en annen side sørger militære regler for at soldatene ikke skal komme hverandre for nært. Her er ikke homoseksualitet, eller seksualitet i det hele tatt, vel ansett. Soldaten som fantaserer om andre soldater kan miste fatningen, og i opphisselsen tape kontroll over seg selv. Den ekstatiske soldaten roter til rekkene og konfronterer militæret med hvor skjør estetikken er. Hvis avdelingen for et øyeblikk avbryter sine felles poseringsøvelser, og hengir seg til individuelle og avvikende uttrykk, vil den fremstå sårbar og mindre intakt.
Dagens bilder av forlatte russiske kjøretøyer viser dette estetiske prinsippet i praksis. I disse bildene er det ikke overgivelsen av fullt operative kjøretøy til fienden som er interessant, men alt rotet som ligger strødd omkring: Søppel, uniformsjakker, bukser, toalettsaker, fargerike håndklær og undertøy, vannflasker, stridssekker, halvspiste feltrasjoner, matpakker og plastbestikk, ammunisjonskasser, notatblokker – alt flyter. Bildene viser innsiden av stridsvognen som har kommet og sprutet ut. Denne eksponeringen er den militære estetikkens sammenbrudd. Rotet ødelegger den avskrekkende fasaden, og lekkasjen i uniformen varsler om en alvorlig svekkelse av avdelingens kampkraft.

I løpet av åpningshelgen av «Yasmine og Heptaederets syv sider» var det en del murring blant triennale-publikummet: Dekket utstillingens fiktive univers og innbydende design over for intetsigende kunstverk? Jeg mener nei. De urkomiske maleriene til Bernhard Martin på Bergen Kunsthall – som fremstiller dekadente positurer fra vår kulturs nytelsessyke besettelse med å få ting servert; lik hånden som, iført fantastisk glinsende smaragder, elegant knuser og drysser flaksalt over en komposisjon av blåskjell, dandert på sålen av en spaghettidekorert sko – er ett eksempel på triennalens betydningsoverskudd.
Et annet er Shirin Sabahis video «Mouthful», på Bryggens Museum. Videoen dokumenterer restaurasjonen av et oljebasseng, en skulptur som siden 1970-tallet har vært vist på Museet for samtidskunst i Teheran. I løpet av årene har besøkende kastet mynter og andre ting i bassenget, og brukt det som en ønskebrønn. På en annen side kan oljens ugjennomtrengelige overflate ligne et sort hull. I videoen beveger oljen seg dessuten seigt og langsomt, og skaper forsinkede og forvrengte refleksjoner av verden omkring. Ønskebrønn, sort hull, seig reflekterende masse – gjennom disse formene fremstiller videoen olje som et svært tiltrekkende materiale, og antyder at verdens oljeavhengighet er en estetisk, og ikke bare energi-økonomisk affære. En videre utbrodering av disse tankene har jeg imidlertid ikke plass til her! Istedenfor vil jeg i neste føljetong rapportere fra klubbkvelden «ATTAMA 2» som utspant seg på utestedet Østre, sent lørdag kveld.

Under åpningshelgen av Bergen Assembly drakk vi øl utenfor eldrehjemmet som kunstneren Sol Calero for anledningen hadde forandret til en særdeles smakfull restaurant, og forsøkte å nøste opp i utstillingens kuratoriske idé om de syv fiktive karakterene som til sammen utgjør det syvkantede ansiktet som den fiktive kuratoren Yasmine d’O forsøkte å få alle til å lete etter; samtidig som en eldre kvinne fra et åpent vindu i ett av eldresenterets øvre etasjer med jevne mellomrom hostet tørt og sårt og skapte en KOLS-iøs lydkulisse til våre overveielser.
For det er anstrengende å få et grep om utstillingens fiktive univers. De syv karakterene har navn som Professoren, Lurendreieren, Sannsigeren og Mopedisten, og disse typene holder til på syv ulike visningssteder i Bergen hvor de får kjøtt og bein – sin karakter – av kunstverkene som vises. Ifølge Denicolai & Provoosts presentasjon av attråverdige nipsfigurer kunstnerne har funnet og lånt fra bergenske vindusposter, fortoner Mopedisten seg som en Espen Askeladd. Mens Professoren later til å bale med pedagogiske spørsmål bl.a. i form av et selvportrett der Georg Grosz viser seg som en sørgmodig skolemester som advarer om farer veldig få ønsker å høre om.
Disse karakterene stammer fra et upublisert skuespill av den franske poeten Thomas Clerc, som diktet dem opp etter at han overvar en performance av Yasmine d’O (altså kuratoren) i Marrakesh i 2014. Men d’O er som sagt fiktiv og må anses som en stand-in for den franske kunstneren, og hva Bergen Assembly ikke kaller kurator men convener, Saâdane Afif. Kort sagt: terskelen er høy og alt er forvirrende. Likevel kjennes det fiktive universet friskt og fantasifullt. Utstillingen kommer aldri løpende med forklaringer om hva den viser, men stoler istedenfor på alles evne til å tenke; til å fortolke kunstverkene og forestille seg hva det dreier seg om. Det man imidlertid trenger er en pute for å hvile hodet. Utstillingen må fordøyes og soves på.

Lorgnett’O-meteret må ikke misforstås som en kvalitetsmessig vurdering av den aktuelle kunsten. Det forholder seg for eksempel ikke slik at en høy pute-skår tilsvarer særlig lav kvalitet. Snarere tvert i mot. «Full pute» kan indikere noe som er overveldende, liksom man kan kveles av en pute; eller at det er nødvendig å trå varsomt i utstillingen; eller at mange av arbeidene er installert i taket slik at det er hensiktsmessig å ha en nakkepute for hånden. En høy lorgnett-skår har et tilsvarende betydningspotensial. Altså er en balansert skår ensbetydende med et potensielt uendelig antall betydningsmuligheter. Dette til orientering.

Det første jeg la merke til da jeg kom inn i galleriet denne varme og solfylte ettermiddagen var bøsset på gulvet og de mange skruehullene i galleriveggene. Og til tross for de veldig delikate abstrakte arbeidene som kunne ligne tverrsnitt av ornamentale steiner, f.eks. marmor, eller art noveau-sjablonger og sirlige innkapslinger av okergule, sjøgressgrønne, svarte, røde, etc. fargefelter, som skapte seg som forvrengte refleksjoner og oljespill i vann; malt på avlange kobberplater som ga fra seg et lidenskapelig glødende skinn som var de sakrale vindusmalerier; som var behandlet med skarpe verktøy, men som ikke hadde knust eller trengt igjennom overflaten, bare tegnet inn smale rifter og sår – ja, til tross for alt dette gikk jeg raskt og skrekkslagen ut av galleriet. Var støvsugeren i stykker, var det tomt for sparkel og maling i butikken?

Denne utstillingen kan betraktes som en dramatisering av åpningsscenen i Star Wars episode VI når det lubne monsteret Jabba the Hutt peker på den bronsefargede isblokken som er Han Solo, og sier «I will not give up my favorite decoration». For i det høyre utstillingsrommet på Billedhoggerforeningen ligger en blobbete ansamling lyserosa skumgummimadrasser, og det samme materialet dekker vegger og vinduer og skaper et varmt rosa lys, og en ‘in the belly of the beast’-aktig atmosfære. I det andre utstillingsrommet gjenfinner vi isblokken, bare her er den laget av gjennomsiktig glass, og det er ikke Han Solo som ligger der, men en havfruefigur i fosterstilling. Mens Star Wars foregår i en nostalgisk galakse langt, langt borte, gjenskaper utstillingen et science fiction-univers med langt enklere midler og spesialeffekter. Ute i gangen står tre halvliters coca cola-flasker fylt med blader og en te-farget væske, og en må spørre seg om det ikke er en mer kortreist, indre, psykedelisk reise utstillingen inviterer til, hvor det øyensynlig er nødvendig å ta med seg små, pikante sexleketøy-lignende glassgjenstander, gamle mursteiner og møbiusbåndskulpturer for å finne ut hvem du og din far egentlig er.

Her er en påstand: Synnøve Anker Aurdal har blitt en halvglemt kunstner med behov for en storstilt gjenintroduksjon fordi bildene hennes alltid blir omtalt som ‘billedflater’, poetiske, nonfigurative medie-, farge- og materialeksperimenter og mesterverk. Kort sagt: kunstnerskapets innpakning i et arkaisk kunsthistorisk språk, som aldri befatter seg med noe annet enn formale bekreftelser av modernistiske tendenser + litt prat om biografi, har redusert bildene til noe man kun kan nyte, elske, oppleve.
Og slik forsvinner bildene ut av historien så fort utstillingen er over, fordi det hverken er gøy å skrive eller lese om hvor flott og fint alt sammen er. For å bøte på dette problemet er det nødvendig at alle utstyrer seg med sitteputer og lorgnetter og benker seg foran bildene for å titte og tenke. Et sted man kan begynne er det veldig store Fredsøye (1998) hvor det første man må gjøre er å forkaste bibelske (halvrasistiske?) klisjeer om fred som en seier av lys over mørke, og istedenfor spørre seg: hva skjer her, hvordan gjør vevens konfigurasjon av motiv, materialer, teknikk, taktilitet, etc. etc.oss i stand til å tenke om et abstrakt begrep som fred?
Et preliminært forsøk kunne tatt for seg de mange optiske effektene nede i sentrum av øyet. Vekslingen mellom lyse og mørke tråder, organisert som en tredimensjonal fremstilling av ringer i vann, får øyet til å springe fremover; der balanserer det mellom et massivt flettverk av andre synsforvirrende bevegelser, sirkler og nyanser som gjør krav på oppmerksomhet og som truer øyets skjøre forfatning. Veven beskriver en utsettelse av handlinger, liksom hvordan en konflikt består av et potensielt uendelig antall hensyn, diskusjoner, standpunkter, urettferdighet og aggressive manøvre – som alle må veies og betraktes, og som uten å utslette hverandre må komme til et midlertidig, monumentalt opphør som like raskt kan rakne og revne lik trådene i en vev.

«På den annen side hadde advokaten og hans venner ikke sarkasmer nok til overs for en rik og adelig gammel dame, fordi hun ikke forflyttet seg uten hele sitt tjenerskap. Hver gang notarens og presidentens ektefeller så henne ved måltidene i spisesalen, inspiserte de henne uforskammet gjennom sine stanglorgnetter, med den samme omhyggelige og skeptiske mine som om hun hadde vært en eller annen matrett med pompøst navn men mistenkelig utseende, og som man etter en inngående undersøkelse bestemmer seg for å sende ut igjen, med en nedlatende håndbevegelse og et uttrykk av vemmelse»
På kunstutstilling står mange og kikker på bilder. De spør seg: Er dette godt eller dårlig? pent eller stygt? riktig eller galt? klokt eller dumt? forkastelig eller smart? Disse spørsmålene har klebet seg til kunsten i alt for lang tid; som en seig og gjenstridig formørkende masse har de bidratt til å gjøre kunsten stakkarslig og svak. Og idet vi beveger oss inn i samtidskunstens sene fase tenderer slike anskuelser mot å bli lite adekvat, ja, noen vil faktisk si regressivt, reaksjonært. Fra én av kunstverdenes riktignok perifere, men likevel svært så aktpågivende avkroker, har det imidlertid materialisert seg et nytt spørsmål. Et spørsmål som i fremtiden vil bli omtalt som utkrystalliseringen av en ny kunstnerisk avantgarde.
— Hva slags utstyr behøver jeg for å betrakte disse uttrykkene, er det pute eller lorgnett?
Tekst:
Andreas Breivik
Nettside:
Markus Langen
Bidragsytere:
Karim Boumjimar (@)
Kontakt: